Συνεργαζόμενοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων-Λογιστές Ε.Π.Ε

Αναπτυξιακά Προγράμματα, Οργάνωση Επιχειρήσεων, Φοροτεχνικά Λογιστικά, Οικονομικά Άρθρα

 
 
Main Menu
Home
Επιδοτουμενα προγραμματα
Αναπτυξιακα Προγραμματα
Οικονομοτεχνικες Μελετες
Οργανωση Επιχειρησεων
Φοροτεχνικα - Λογιστικα
Διεθνη Λογιστικα Προτυπα
Χρησιμες συμβουλες
Επικοινωνια
Αμεση επικοινωνια

+ 30 210 36 36 750
+ 30 210 36 33 315
ssel@ssel.gr

Διαβαστε επισης
H αναγκαιότητα δημιουργίας μιας εταιρείας που θα ξεφεύγει απ’ όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τα λογιστικά - φοροτεχνικά γραφεία έγινε σκοπός μας, ώστε να είμαστε σήμερα σε θέση να σας προτείνουμε ένα πιο ευέληπτο ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς
Διαβάστε περισσότερα...
 
Home arrow Διεθνη Λογιστικα Προτυπα
Διεθνη Λογιστικα Προτυπα Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο άρθρων
Διεθνη Λογιστικα Προτυπα
Σελίδα 2

Δ.Λ.Π 36 ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.

Δ.Λ.Π 37 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Δ.Λ.Π 38 ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ – ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ .

Δ.Λ.Π 39 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ –ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ.

Δ.Λ.Π 40 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ .

Δ.Λ.Π 41 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ.

Δ.Π.Χ.Α 1 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΙΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Όταν τα πρότυπα αναθεωρούνται από την αρμόδια αρχή λογιστικών προτύπων , τότε πλέον αναφέρονται σαν Δ.Π.Χ.Α και όχι σαν Δ.Λ.Π .

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Είναι γνωστό της πάση ότι οι οικονομικές πληροφορίες που δίνονται από τις επιχειρήσεις είναι προσαρμοσμένες πάνω στις απαιτήσεις των τοπικών φορολογικών αρχών. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους επενδύτες αλλά και στους μετόχους των εταιρειών αφού δεν δείχνει την πραγματική οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων αλλά την φορολογική εικόνα. Επίσης με δεδομένες τις διαφορές των φορολογικών αρχών από χώρα σε χώρα , δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις για μια οικονομική μονάδα , είτε αρνητική είτε θετική , πάντως όχι σωστή .

Με την εφαρμογή των προτύπων , όσο το δυνατό σε περισσότερες χώρες ή περιοχές του πλανήτη δημιουργούνται κοινά αποδεκτές λογιστικές πρακτικές που είναι αναγνωρίσιμες και αναγνώσιμες από ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων και έτσι αποτρέπουμε την αναρχία που υπάρχει ακόμα και σήμερα στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα .


Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται στη χώρα μας κατά την κατάρτιση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν

  1. ισολογισμό
  2. κατάσταση αποτελεσμάτων
  3. κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων
  4. κατάσταση ταμιακών ροών
  5. σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, ως εξής.
    1. Υποχρεωτικά από τις Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
    2. Προαιρετικά από τις λοιπές επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας και επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόμο ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών

Ο σχετικός Eλληνικός νόμος είναι ο 2992/2002 ΦΕΚ 54Α’/20-3-2002.
Ο σχετικός Κανονισμός (ΕΚ) είναι ο 1606/2002 Ε.Ε.Ε.Κ l243/1 11.9.2002

Έχει γίνει γνωστό από τα υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης , καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δια στόματος του Προέδρου κυρίου P COX ότι η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τρίτης κατηγόριας βιβλία και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα .
 

 
Τελευταία ανανέωση ( 24.07.06 )
 
 
| © SSEL 2006 | Supported by Web Usability & Search Engine Promotion |