«ΜΙΑ ΑΡΧΗ, ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ 40.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ....
Ξεκινάει το νέο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση ανέργων νέων του ΟΑΕΔ «Μία Αρχή, Μια Ευκαιρία». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, που:
  • Έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο ή το έχουν τελειώσει χωρίς να συνεχίσουν σπουδές σε οποιαδήποτε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος και οι οποίοι
  • δεν είχαν μέχρι σήμερα καμία ευκαιρία απασχόλησης ή συμπληρωματική επιμόρφωση, είτε με τη με τη μορφή της εργασιακής σχέσης είτε με οποιαδήποτε μορφή αναγνωρισμένης κατάρτισης
Οι νέοι θα μπορούν, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προτεραιότητές τους, να επιλέξουν να ωφεληθούν από μία, μεταξύ των τριών δράσεων του προγράμματος. Δηλαδή από:

  1. Το πρόγραμμα απόκτησης προϋπηρεσίας,
  2. Το πρόγραμμα πιστοποιημένης κατάρτισης στην πληροφορική ή
  3. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής.
Παράλληλα, το πρόγραμμα «Μία Αρχή, Μια Ευκαιρία» θα μπορεί να συμπληρώνεται και να συνδυάζεται με τα υπόλοιπα προγράμματα του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως και τα προγράμματα άλλων φορέων, που αφορούν άνεργους νέους.

Στόχος του προγράμματος, σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΟΑΕΔ, είναι η κάλυψη του μεγαλύτερου αριθμού ωφελουμένων, που υπολογίζεται ότι θα είναι περί τα 40.000 άτομα ετησίως.