Νέο πρόγραμμα «Σύγχρονη Επιχείρηση»

Επιδοτήσεις έως 50% σε ΜΜΕ για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού και πιστοποίησης

Επενδυτικά σχέδια ύψους έως 150.000 ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιδοτεί η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα «Σύγχρονη Επιχείρηση». Η δράση, ήδη, τέθηκε σε καθεστώς προδημοσίευσης, ενώ, από τις 15 Οκτωβρίου, θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις δομές του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Επιχείρηση» αποτελεί μια επiμέρους πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με πολλαπλή σκοπιμότητα. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων, προκειμένου:

 • να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλων συστημάτων διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης (εθνικά, διεθνή ή κλαδικά)
 •  να ενισχύσουν/βελτιώσουν τις υποδομές τους, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης (continual improvement) ήδη εγκατεστημένων (και σε ισχύ) συστημάτων διαχείρισης που σχετίζονται με την ποιότητα, τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, την υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας, το περιβάλλον & την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πληροφοριών, την εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.λπ.
 • να συμπληρώσουν/ενισχύσουν τις υποδομές τους στο πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων που θέτει η απαίτηση για πιστοποίησή τους σε συστήματα διαχείρισης με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλα συστήματα διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης (εθνικά, διεθνή ή κλαδικά) και τα οποία δεν ήταν εγκατεστημένα πριν τη προδημοσίευση του προγράμματος
 • να προβούν σε πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές (που συνήθως συνοδεύεται από τη λήψη ειδικών σημάτων/πιστοποιητικών συμμόρφωσης) ή/και να προβούν σε αναγκαίες ενέργειες για την επίθεση σήμανσης CE σε προϊόντα με βάση τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις.
 • Τα παρεχόμενα με το πρόγραμμα αυτό κίνητρα έχουν τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση του έργου, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Δαπάνες εμπειρογνωμόνων
 2. Δαπάνες Επαλήθευσης & Πιστοποίησης
 3. Δαπάνες για διαμόρφωση κτηρίων και χώρων
 4. Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού
 5. Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού
 6. Δαπάνες συμβούλων

Για την πιστοποίηση της δαπάνης πλην των γενικών απαιτήσεων θα πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση νομίμως θεωρημένη.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία μας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας +30 210 3636750. Φαξ: 210 3636323 E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε