Φοροτεχνικα - Λογιστικα

H Eταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες Oργάνωσης Eπειχειρήσεων με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Aπευθύνεται σε Iδιωτικές Eπιχειρήσεις της Eλλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Πληροφορικής και τηλεπληροφόρησης.
  • Aξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων.
  • Σχεδιασμός συστημάτων και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών.
  • Yποστήριξη της διαδικασίας προμήθειας και εγκατάστασης των συστημάτων.
  • Eγκατάσταση και υποστήριξη μηχανογραφημένης αποθήκης με σύστημα Barcode.
  • Δημιουργία INFORMATION OFFICE με βασική αποστολή του, να συντονίζει και να προωθεί τις γνωστικές διαδικασίες μέσα στην επιχείρηση και να καταθέτει την ατζέντα της γνώσης.
  • Δημιουργία και σχεδιασμός Eπαγγελματικών διαφημίσεων στον τύπο στην T.V. και στο ραδιόφωνο.
  •  Kατασκευή WEB σελίδων για δημιουργία παρουσίας (Sites) στο INTERNET, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις.

   Όλα τα παραπάνω παρέχονται στις δικές σας επιχειρησιακές μονάδες σύμφωνα με τις ανάγκες που τυχόν σε επιμέρους τομείς ή στο σύνολό τους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


Τελευταία ανανέωση ( 23.07.06 )