Χρησιμες συμβουλες

Οι ρυθμοί της ζωής μας είναι τόσο γρήγοροι και οι ανάγκες μας αυξάνονται διαρκώς με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι
να καταφεύγουμε στην λύση ενός δανείου γαι την κάλυψη κάποων αναγκών. Παρακάτω ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να πάρει ένα οποιοδήποτε δάνειο.

ΒΗΜΑ 1ο

 1. Πριν επισκεφθούμε την Τράπεζα, αναρωτιόμαστε ποιές πραγματικά είναι οι ανάγκες μας.
 2. Όταν αποφασίσουμε ότι μας είναι απαραίτητο κάποιο δάνειο, τότε απευθυνόμαστε στην Τράπεζα με σκοπό να προσδιορίσουμε το είδος του δανείου που θα καλύψει τις ανάγκες μας.
 3. Πριν υπογράψουμε οποιαδήποτε σύμβαση φροντίζουμε να κάνουμε έρευνα αγοράς με σκοπό να μάθουμε τι μας προσφέρει η κάθε Τράπεζα για το ίδιο είδος δανείου
  Τέλος
 4. Επιλέγουμε συνεγαστούμε και τελικά να υπογράψουμε με την Τράπεζα που μας προσφέρει τους ευνοϊκότερους όρους

ΒΗΜΑ 2ο

 1. Ζητάμε να μάθουμε το ύψος του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)
 2. Μαθαίνουμε τις ετήσιες επιβαρύνσεις που θα έχουμε μετά τον πρώτο χρόνο
 3. Φροντίζουμε να επιλέξουμε σωστά την χρονική διάρκεια του δανείου και προσέχουμε να μην δεσμευτούμε για περισσότερο χρονικό διάστημα από αυτό που πραγματικά μπορούμε
 4. Μαθαίνουμε το επιτόκιο υπερημερίας που ενδεχομένως να μας επιβαρύνει αν δεν εξοφλήσουμε εμπρόθεσμα κάποια δόση
 5. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα ψιλά γράμματα της σύμβασης και δεν ξεχνάμε να ζητήσουμε αντίγραφο μετά την υπογραφή της.
Τελευταία ανανέωση ( 24.07.06 )